Status pemuliharaan

Status pemuliharaan
Kodok emas, kali terakhir dilihat May 15, 1989
Mengikut Risiko Kepupusan
Pupus
Pupus 22
Pupus dalam hutan belantara
Terancam
Terancam genting
Terancam
Terjejas
Berisiko rendah
Persandaran pemuliharaan
Hampir terancam
Kurang membimbangkan

Lihat juga
Senarai Merah IUCN
Kesatuan Pemuliharaan Alam Sekitar Antarabangsa
PupusPupusPupus dalam hutan belantaraSpesies terancam gentingSpesies terancamSpesies terjejasPersandaran pemuliharaanSpesies terancamKurang membimbangkanKurang membimbangkanIUCN conservation statuses
  • l
  • b
  • s

Status pemuliharaan sekumpulan organisma (sebagai contoh, spesies), merupakan penanda sama ada kumpulan tersebut masih hidup dan kebarangkaliannya masih akan terus berkekalan untuk masa yang akan datang. Pelbagai faktor diteliti untuk menilai status pemuliharaan: bukan sekadar bilangan hidupan yang masih wujud, tetapi mengambil kira segala peningkatan atau penurunan populasi sepanjang masa, kadar pembiakan dan sebarang ancaman.tpop

Sistem global

Senarai Merah Spesies Terancam IUCN ialah sistem penyenaraian dan pemeringkatan status pemuliharaan yang paling terkenal di dunia. Sistem ini membahagikan spesies-spesies yang terancam kepada tiga kategori, iaitu Critically Endangered (CR, terancam genting), Endangered (EN, terancam), dan Vulnerable (VU, rentan). Juga tersenarai ialah catatan kepupusan yang berlaku sejak 1500 AD dan takson-takson yang sudah pupus di alam luar. Takson-takson yang kurang teranam juga dibahagi kepada kategori.

Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Flora dan Fauna Liar Terancam (CITES) bertujuan memastikan bahawa perdagangan spesimen hidupan luar di peringkat antarabangsa tidak mengancam kemandirian spesies-spesies terbabit.

Panduan pengguna

Panduan pengguna untuk makanan laut, seperti Seafood Watch, secara amnya membahagikan ikan dan hidupan laut yang lain kepada tiga kategori, seiras dengan kategori status pemuliharaan:

  • Merah (tolak atau elakkan)
  • Kuning/Jingga (fikir panjang, alternatif bagus atau sedikit kebimbangan)
  • Hijau (pilihan makanan laut paling bijak)

Kategori-kategori tersebut bukan sekadar mencerminkan ancaman yang dialami hidupan-hidupan berkenaan, malah mengambil kira kesan kaedah dan tempat pemerolehan hasil laut kepada alam sekitar, seperti melalui tangkapan sampingan atau pukat tunda. Selalunya setiap hasil laut dinilai mengikut kelompok spesies, bukan spesies individu (e.g. ikan tuna atau sotong).

Pautan luar

  • Carian Senarai Merah Spesies Terancam IUCN
  • Senarai kategori dan kriteria IUCN Versi 3.1